• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Giải pháp kiểm soát hiệu suất hoạt động hạ tầng CNTT của hãng eGinnovations

( 05-11-2014 - 04:20 PM ) - Lượt xem: 0

Một giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý tốt nhiệu hạ tầng IT, rút ngắn thời gian xử lý sự cố một cách đơn giản và hiệu quả.

Giải pháp quản lý hiệu suất hoạt đồng hạ tầng IT của hãng eGinnovation là một sản phẩm giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các vấn đề:

- Phát hiện và cảnh báo lỗi chính xác vị trí trên toàn hạ tầng bao gồm phần mềm, ứng dụng, phần cứng như server, switch, router.

- Phát hiện và cảnh báo lỗi cho nhiều lớp/ nhiều bậc.

- Cài đặt đơn giản trên một server và quản lý cho toàn bộ.

- Tự động nâng cấp.

- Chính sách giá đơn giản: 01 license/server

Các bài viết khác

Hệ thống tính cước cho tổng đài Cisco CallManager

Hệ thống tính cước cho tổng đài Cisco CallManager

Hệ thống tính cước cho tổng đài Cisco CallManager bao gồm những tính năng chính Quản lý cước cuộc gọi Báo cáo cước cuộc gọi Xuất báo cáo Quản lý số nội bộ Phân quyền

Giải pháp kiểm soát hệ thống của Netwrix

Giải pháp kiểm soát hệ thống của Netwrix

Giải pháp quản lý hiệu quả cho việc giám sát các thay đổi thông tin, cấu hình trên hệ thống của doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa các rủi ro xảy ra.

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888