• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

AVAYA Conference Phones B149

Avaya B149 Điện thoại hội nghị Phù hợp nhất cho mô vừa và nhỏ phòng hội nghị lên đến 10 mọi người. Điện thoại hội nghị B149 giúp nâng cao năng suất lao động và sự hợp tác giữa khách hàng
Chi tiết Tài liệu Tin khuyến mãi

 FEATURES

•OmniSound®.
•Microphone: Omni-directional, 360 ̊.
•Pickup range: up to 30 m2 (320 sq ft), > 10 people.
•Volume: 90 db SPL 0.5 m (RMS).
•Frequency response: 200-3400 Hz.
•Equalizer: soft, neutral and bright.

CONNECTIVITY

•Analog phone connection: modular 6/6 RJ11 to an analog PBX
•Power supply: AC adapter 100-240 V AC/14 V DC, 6 m.
•Expansion microphones: modular 4/4.

DIMENSIONS

•Size: Diameter 240 mm, height 77 mm
•Weight: 1 kg.

COLOR

•Charcoal black.

DISPLAY AND KEYPAD

•Display: Illuminated graphics LCD, 128x64.
•Keypad: Alphanumeric 0-9, *, #,
off/F, on, mute, hold, volume up,
volume down, 5 buttons for menu
navigation, phone book, conference
guide.

PLATFORM SUPPORT

•Avaya IP Office Rls 7.0+
•Avaya Communication Manager Rls 5.0+
•Avaya Communication Server 1000 Rls 6.0+
•Avaya Aura Rls 6.0+

LANGUAGE VERSIONS

•User Interface: Danish, English,
Finnish, French, Italian, Dutch,
Norwegian, Polish, Spanish,
Swedish, Turkish, German, Russian.

CONTENTS

•B149, AC adapter, dual analog line
and power cable

OPTIONAL ACCESSORIES

•Expansion microphones extend the
voice pickup range from 320 to up
to 750 sq ft (30-70 m2).
•Power extension cable
•Security lock and cable
•Wall mounting bracket.

Tăng cường tính năng : Nâng cao web conferencing, video và các môi trường truyền thông. Các điện thoại hội nghị B149 là một thiết bị linh hoạt bổ sung cho các giải pháp hiện tại của bạn, có thể là dễ dàng tái triển khai như doanh nghiệp của bạn phát triển hoặc là có nhu cầu thay đổi.
Crystal Clear Sound : Omnisound ® công nghệ âm thanh rõ ràng cung cấp truyền trong các cuộc họp - vì vậy bạn và nhóm của bạn không bỏ lỡ bất kỳ một phần của các cuộc thảo luận. Full duplex truyền và nhận âm thanh đồng thời để ngăn chặn âm thanh clipping; 360 ° âm thanh vòm cũng như loa mạnh mẽ tối ưu hóa âm thanh đón và phát sóng. Tiếng ồn bộ lọc ngăn chặn cắt tĩnh tiếng ồn nền và một bộ cân bằng cho phép bạn điều chỉnh độ cao cho phù hợp với bạn ưu đãi.
Plug and Play đơn giản : Kết nối 
điện thoại hội nghị Avaya B149 để một đường dây điện thoại analog và đến một quyền lực ổ cắm và bạn đã sẵn sàng để đi! Nhanh chóng và dễ dàng. Cũng bao gồm là một hướng dẫn hội thảo, hoàn hảo cho việc các cuộc gọi đa đảng, và một chiếc điện thoại tiện dụng cuốn sách để lưu trữ địa chỉ liên lạc chính của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888