• 1137366945596800.png
 • 9845741289279730.png
 • 9010566127901432.gif
 • 9010566127901431.png
 • 9010566127901430.jpg
 • 4096372644831340.jpg
 • 8778551203734410.jpg
 • 475409181753503.jpg
 • 4953193541453720.jpg
 • 893124659094956.jpg

Cổng nối mạng Voip Gateway Newrock MX60-24S

Newrock MX60-24S có 24 cổng FXS, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U,2 cổng WAN.
Chi tiết Tài liệu Tin khuyến mãi
 • Cấu hình:24FXS
 • Xử lý tiếng nói:
 • Voice codec: G.711,G.729A,G.723.1,GSM,iLBC.
 • Echo cancellation: G.168 với 64ms echo tail.
 • Năng động, jitter đệm, phát hiện hoạt động bằng giọng nói (VAD).
 • QoS: IP TOS, IEEE 802.1p tag.
 • Gọi loại Voice / Fax / Data.
 • Giọng VR cổng FXO nhắc quay số 2 giai đoạn.
 • RC4 mã hóa và chương trình mã hóa khác cho báo hiệu và / hoặc giọng nói.

Xin vui lòng gọi 0915983311 để có giá tốt.

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888