• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Tổng đài IP PBX Newrock OM50 Series

Tổng đài ip Newrock OM50-12FXO là một trong dòng tổng đài ip mới nhất của hãng Newrock. Tổng đài ip Newrock OM50-12FXO cho phép kết nối liền mạch giữa các thiết bị đầu cuối và mạng PSTN.
Chi tiết Tài liệu Tin khuyến mãi

- Hỗ trợ cổng WAN kết nối với mạng internet, 10/100 Mbps
- Hỗ trợ LAn kết nối với PC
- Cổng kết nối với điện thoại, máy fax hoặc cổng chuyển đổi analog
- Cài đặt các chức năng: giữ, chờ cuộc gọi, tự động gọi lại khi bận
- Chuyển cuộc gọi: chuyển cuộc gọi ra bên ngoài
- Chuyển tiếp cuộc gọi: Call forward all, Call forward no answer, Call forward busy, Call forward to voicemail, Call forward offline Call blocking Time-based call blocking, Blacklist(trunk/extension)
- Hạn chế cuộc gọi

Model                                 FXS         CO Lines         SIP Extension         SIP Trunks        
OM50-12 0 12 50 62
OM50-2S/10 2 10 50 62
OM50-4S/8 4 8 50 62
OM50-6S/6 6 6 50 62
OM50-8S/4 8 4 50 62
OM50-10S/2 10 2 50 62
OM50-12S 12 0 50 62

 

Xin vui lòng gọi 0915983311 để có giá tốt.

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888