• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Trang chủ » Sự kiện

Sự kiện

Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

Vào ngày 23/10/2014, Công ty Microsoft Việt Nam, Công ty HPT và Công ty Hội Tụ cùng tiến hành tổ chức hội thảo " Giải pháp Voice cho Microsoft Office 365 và Microsoft Lync" tại Khách sạn Duxton

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888