• 1137366945596800.png
  • 9845741289279730.png
  • 9010566127901432.gif
  • 9010566127901431.png
  • 9010566127901430.jpg
  • 4096372644831340.jpg
  • 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg

Cung cấp Mediant 3000 của hãng AudioCodes cho công ty tài chính PPF.

( 06-11-2014 - 09:41 AM ) - Lượt xem: 1367

- Tháng 6/2014, cùng với đối tác là công ty ANSV đã cung cấp cho công ty tài chính cá nhân PPF với thương hiệu là Home Credit các gateway của AudioCodes dòng Mediant 3000 phục vụ cho hệ thống contact center của họ.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0905710588
Hổ trợ kinh doanh ĐT: 0906701898
Hổ trợ kỷ thuật ĐT: 02871080888